Cafer Uzunel

Cafer Uzunel

Advokat och Partner / CEO
Uzunel@advokatastrum.se
Tele: 070 753 14 58

Utbildning: jur. kand. vid Uppsala universitet (1995).

Yrkeserfarenhet: Diskrimineringsombudsmannen, Regeringskansliet (bl.a. Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet), Juristbyrå Uzunel och förordnad Notarius Publicus. Medverkat i flertal internationella konferenser och deltagit i många offentliga utredningar som expert/sakkunnig.

Språk: Svenska, engelska, tyska, turkiska och kurdiska

Cafer arbetar med olika sorters mål som Brottmål, Familjerätt, Migrationsrätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt och frågor om Mänskliga rättigheter

Advokatfirman Astrum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av möjligheten att fullgöra avtal eller en rättslig förpliktelse för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. målsägandeuppdrag) eller som led i myndighetsutövning.

Personuppgifterna sparas enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Kontakta oss på info@advokatastrum.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Öppettider: 08:00 – 18:00 (endast tidsbokning)

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se, uzunel@advokatastrum.se

Besöksadress: Tumba Torg 112, 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Cafer Uzunel är, sedan februari 2018, Notarius Publicus i Botkyrka kommun (se mer under fliken Notarius Publicus).

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills