VAD GÖRA NOTARIUS PUBLICUS


Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. I Sverige förordnas Notarius Publicus av Länsstyrelsen.

En Notarius Publicus ska vara allmänheten behjälplig med bland annat:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
  • Kontrollera lotteridragningar m.m.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
  • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
  • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

En av de vanligaste uppgifterna för Notarius Publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

Öppettider: 08:00 – 18:00 

Telefon: 070 753 14 58 

Email: info@advokatastrum.se 

Besök adress: Tumba Torg 112 147 30 Tumba

Postadress: Box 4007

141 04 Huddinge

Copyright © 2020 Advokat Astrum | info@advokatastrum.se | 070 753 14 58 |  Website built by: Find My Skills