Skip to content Skip to footer
Välkommen till

advokatfirman astrum

Advokatfirman Astrum är för dig som vill ha juridisk rådgivning snabbt, engagerat och på ett lättbegripligt sätt. Rådgivning per telefon är gratis och syftet med samtalet är att identifiera den juridiska frågan och utreda behovet av rättslig hjälp.

Välkommen till

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius publicus i Botkyrka kommun är, sedan februari 2018, advokat Cafer Uzunel. Länsstyrelsen är den myndighet som utser Notarius Publicus. Notarius Publicus hjälper dig med att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar m.m

Råd om juridisk hjälp

Verksamhets områden inom Advokatfirman Astrum

BROTTMÅL

Vi arbetar som både försvarare och målsägandebiträde i brottmål. Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande dina rättigheter som brottsoffer eller som misstänkt för ett brott.
Läs mer

FAMILJERÄTT

Vi har lång erfarenhet inom familjerätt och hjälper dig med skilsmässa, vårdnadstvist, umgänge med barn, kvarsittanderätt och bodelning.
Läs mer

MIGRATIONSRÄTT

Vi har lång erfarenhet inom Migrationsrätt. Advokatfirman Astrum åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap
Läs mer

ARBETSTILLSTÅND

Advokatfirman Astrum AB är ett certifierat företag med tillgång till Migrationsverkets snabbspår för arbetstillstånd. Vi biträder såvälföretag som privat personer vid ansökningar om arbetstillstånd.
Läs mer

TVISTER

På Advokatfirman Astrum åtar vi oss uppdrag som ombud i tvister inom arbetsrätt och fastighetsrätt.
Läs mer

FINANSIERING

Beroende på vilken typ av process som är aktuell för dig finns det olika möjligheter att finansiera ett ombud som bistår dig och tillvaratar dina rättigheter.
Läs mer

AKTUELLT

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (prop. 2021/22:134). Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 juni 2022.
Läs mer

Medarbetare

Cafer Uzunel

Advokat & Notarius publicus

Consectetur adipiscing elit, sed do euism onsectetur adipiscing elit, sed.

Nuestro sitio utiliza cookies. Obtenga más información sobre nuestro uso de cookies: política de cookies